:::: MENU ::::
  • december 07, 2019

Prijavnica za izdelavo raziskovalne naloge

Raziskovalno nalogo lahko prijaviš tule: Prijavnica
Ta dokument pošlji na sledeč naslov: jzalohar@gmail.com

Status mladega raziskovalca
Predlog za pridobitev statusa mladega raziskovaca: Status raziskovalca - prošnja

Pomembni datumi
1.  24. januar 2020 - Prijava raziskovalnih nalog (število nalog iz vsake šole po področjih)
      (naslov, področje, kratek povzetek, mentor, tekmovalci).
2.  20. marec 2020 - Prijava in oddaja raziskovalnih nalog v sistem ZOTKIS. (naslov, področje, kratek povzetek, mentor, tekmovalci)
3.  2 april 2020 - Regijsko srečanje mladih raziskovalcev na BC Naklo
4.  10. april 2020 - Prijava in oddaja raziskovalnih nalog na državno srečanje  (prijavi BC Naklo)
5.   7. maj 2018 - Zaključek prvega kroga državnega srečanja in objava raziskovalnih nalog, ki so se uvrstile v drugi krog.
6.  18. maj 2018 - Drugi krog državnega srečanja – predstavitev in zagovor raziskovalnih nalog, ki so se uvrstile v drugi krog. (Murska Sobota)