:::: MENU ::::
  • januar 23, 2020
Naše najboljše raziskovalne naloge

Etnologija
Bajt, N., 2011. Slovenska narodna noša. Gimnazija Kranj, 26 str. PDF
Meglič, A., 2017. Iniciacije na Gimnaziji Kranj. Gimnazija Kranj, 33 str. PDF

Zgodovina
Bajraktarević, A., Kovač, Ž., 2011. Rodbina Zois. Gimnazija Kranj, 45 str. PDF
Bohinc, S., Božič, M., Purič, S., 2012. Industrializacija Kranja in njene posledice. Gimnazija Kranj, 74 str. PDF
Šenk, S., Kern, A., Orehar, A., 2012. Zmajski kozmogonski mit na slovenskem. Gimnazija Kranj, 54 str. PDF
Žepič, V., Ručigaj, V., 2012. Mostovi na slovenskem - kulturna dediščina. Gimnazija Kranj, 61 str. PDF
Žepič, V., Legat, K., Zadravec, L.J., 2014. Maršal Radetzky in Tržič. Gimnazija Kranj, 40 str. PDF
Velkavrh, V., Grašič, Ž., Jenko, N., 2015. Položaj ženske na slovenskem v času prve svetovne vojne. Gimnazija Kranj, 25 str. PDF
Kos, D., 2017. Meksikajnarji. Gimnazija Kranj, 30 str. PDF

Umetnostna zgodovina
Sitar, T., 2018. Michelangelo v Siktinski kapeli. Gimnazija Kranj, 63 str. PDF

Arhitektura in gradbeništvo
Žun, U., 2015. Hermanova utrdba. Gimnazija Kranj, 45 str. PDF
Žun, U., 2017. Plečnik v Prešernovem mestu. Gimnazija Kranj, 40 str. PDF

Biologija
Blažič, B., 2011. Redke vrste ptic na območju Dovžanove soteske in Bornovih gozdov. Gimnazija Kranj, 45 str. PDF
Hrobat, M., 2015. Fitoremediacijska zmogljivost slovenskih avtohtonih sort obogatenih z dodatkom melatonina. Gimnazija Kranj, 46 str. PDF
Horvat, J., Fortuna, K., 2017. Vpliv izvlečka mareličnih koščic na rast in razvoj gliv kvasovk. Gimnazija Kranj, 35 str. PDF
Korenjak, J., Miklavčič, K., 2017. Antibiotične značilnosti čilija. Gimnazija Kranj, 27 str. PDF
Kurent, K., Porenta, M., 2017. Učenje stegovanja jezička kranjskih čebel iz prezimovalne gruče. Gimnazija Kranj, 31 str. PDF
Rauter, Z., 2017. Raziskovanje vpliva aerobnega in anaerobnega plavanja na srčni utrip. Gimnazija Kranj, 26 str. PDF
Konc, K., Okorn, A.M., Sodnik, N., 2018. Sezonska dinamika vsebnosti fotositetskih pigmentov in zdravilnih učinkovin pri bršljanu (Hedera helix L.). Gimnazija Kranj, 26 str. PDF

Ekologija z varstvom okolja
Bešter, M., 2018. Počasniki Targigrada - Chuck Norrisi mikro sveta. Gimnazija Kranj, 23 str. PDF

Kemija ali kemijska tehnologija
Grašič, Ž., 2017. Določanje proteinske vsebnosti v jajčnem beljaku različnih živali. Gimnazija Kranj, 28 str. PDF

Slovenska književnost
Bojić, N., 2011. Afrika skozi oči slovenskih književnikov. Gimnazija Kranj, 48 str. PDF
Bergant, B., 2015. Ime mi je rdeča. Gimnazija Kranj, 16 str. PDF
Ramuš, M., Debelak, M., 2017. Primerjava slovenskih živalskih frazemov z njihovimi živalskimi ustreznicami v drugih jezikih. Gimnazija Kranj, 18 str. PDF

Angleščina
Mediževec, A., Primerjalna analiza Alamuta. Gimnazija Kranj 138 str. PDF

Psihologija
Logar, T., Peternel, A., 2011. File XY. Gimnazija Kranj, 20 str. PDF
Pogačnik, M., Mencigar, K., 2011. Generični mehanizem vizualnega aparata in nezmožnost prepoznavanja. Gimnazija Kranj, 20 str. PDF
Zavrl, Š., Peternel, Z., 2011. Univerzalna pravila globoke strukture. Gimnazija Kranj, 23 str. PDF
Irgl, K.B., Kovačič, N., Rajgelj, T., 2017. Stres na Gimnaziji Kranj, Gimnazija Kranj, 37 str. PDF
Mauko, L., 2017. Učinki rednega in občasnega uživanja alkohola na prepoznavanje čustvenih izrazov. Gimnazija Kranj, 22 str. PDF
Logonder, V., 2018. Zakaj mladi lažejo? Gimnazija Kranj, 53 str. PDF

Sociologija
Basaj, K., Zavrl, M., 2015. Mladinske subkultire na Gimnaziji Kranj. Gimnazija Kranj, 52 str. PDF
Šegula, S., 2015. Salsa na slovenskem ozemlju: Spolna vzgoja ženske na plesišču. Gimnazija Kranj, 26 str. PDF
Bujanović-Kokot, H., 2018. MEPI - program mladih. Gimnazija Kranj, 15 str. PDF
Lesjak, J., Pivk, E., 2017. Vpliv družbenih omrežij na dijake Gimnazije Kranj. Gimnazija Kranj, 34 str. PDF
Bujanović-Kokot, 2019. 21. stoletje - zaton tiskanih knjig. Gimnazija Kranj, 20 str. PDF

Fizika
Ručigaj, S., 2011. Negativni kristali kot Plateaujev problem. Gimnazija Kranj, 29 str. PDF
Drenovec, J., Ručigaj, S., 2012. Analiza digitalnega modela reliefa in interpolacija mikrotektonskih podatkov. Gimnazija Kranj, 80 str. PDF
Oblak, R., Udir, S., Žepič, V., 2013. Vpiv Greenovega elastičnega polja na nastajanje struktur prstnega odtisa v kristalih. Gimnazija Kranj, 56 str. PDF
Košir, T., 2015. Kako temperaturna sprememba vpliva na uglasitev kitare? Gimnazija Kranj, 30 str. PDF
Mediževec, A., Štempihar, T., Dolinšek, A., 2015. Razmerja med Penroseovimi ploščicami. Gimnazija Kranj, 33 str. PDF
Možek, T., Kern, L., 2015. Problematika učenja fizike in odnos dijakov do pouka fizike v gimnaziji. Gimnazija Kranj, 28 str. PDF

Kemija
Žun, G., 2014. Razvoj metode za analizo L-aminokislinsko-oskidazne aktivnosti v gelu in njena uporaba pri analizi vzorcev gob. Gimnazije Kranj, 76 str. PDF
Primožič, A., Ažbe, T., 2019. Vpliv pogojev staranja na izdelavo rubinov. Gimnazija Kranj, 40 str. PDF

Geologija
Žepič, V., Udir, S., Oblak, R., 2012. Potek Južnoalpske narivne meje med Kropo in Kamnikom. Gimnazija Kranj, 55 str. PDF