:::: MENU ::::
  • december 07, 2019

Letalska sekcija Gimnazije Kranj,

Ob izjemno hitrem razvoju tehnologije dronov in brezpilotnih plovil smo v šolskem letu 2015/2016 na Gimnaziji Kranj ustanovili letalsko sekcijo. Kot osrednja izobraževalna inštitucija na gorenjskem Gimnazija Kranj sledi razvoju tehnologije in skrbi za izobraževanje mladih o novih tehnologijah in o pravilni uporabi le-teh. Letalski sekciji se je pridružila skupina nadebudnih dijakov, s katerimi smo v lanskem šolskem letu testirali nekaj komercialnih dronov, kot so Parrot Bebop, DJI Phantom in DJI Inspire. Ti droni so namenjeni snemanju iz zraka in omogočajo tudi osnovne raziskovalne aktivnosti na terenu za potrebe geoloških, bioloških in geografskih raziskav. Tako je ena izmed skupin dijakov lani v soteski reke Kokre odkrila novo nahajališče terciarnih fosilov, kar smo s pomočjo drona posneli tudi iz zraka. V letošnjem šolskem letu pa se lotevamo že zahtevnejših projektov, kot so naprimer samostojna izdelava FPV letal, raziskovalnih FPV dronov in dirkalnih FPV dronov. Za vse, ki ne veste, kaj je FPV, povejmo, da je to tehnologija, ki pilotu na zemlji omogoča neposreden video prenos iz drona v očala virtualne realnosti. Tako ima pilot dejansko občutek, da leti. Oznaka FPV v angleščini pomeni »first person view«. Vse naše dejavnosti redno dokumentiramo v obliki videov, ki jih objavljamo na portalu YouTube in sicer na kanalu »Drone Team Formation«, kar je v resnici uradno ime letalske sekcije Gimnazije Kranj. Sodelujemo tudi z našimi mentorji, ki so IRBS (Inštitut za Razvoj Brezpilotnih Sistemov), Lipo.si in OneDrone, brez katerih bi bila ustanovitev letalske sekcije Gimnazije Kranj nemogoča. V prihodnosti nas torej čaka veliko zanimivega dela in zanimivih izkušenj.

Slika 1: Dva dijaka Gimnazije Kranj, Juš Hrastnik (levo) in Aljaž Lavtižar (desno) pri izdelavi svojega FPV letala.

Slika 2: Gimnazijska delavnica »DroneShow«, kjer dijak Aljaž Lavtižar učencem osnovnih šol razlaga delovanje dirkalnih dronov.

Slika 3: Dijaki Gimnazije Kranj na eni izmed akcij testiranja FPV dronov.

Slika 4: Gimnazijska delavnica »DroneShow« na taboru v Litiji, julija 2016, kjer je Gimnazija Kranj pokazala tehnologijo dronov učencem gorenjskih osnovnih šol.

Izjave;
Miha Mihovec (dijak 4. letnika): Priključil sem se skupini (Drone Team Formation) z namenom, da bi pomagal šoli ustvariti zanimive in kakovostne video posnetke.
Hrastnik Juš (dijak 3. letnika): Droni me zanimajo, ker se ukvarjam z video produkcijo. Droni doprinesejo k dodatni perspektivi, ki je sicer ni mogoče dobiti brez visokih stroškov. S to perspektivo pripomoreš h kakovosti videa in dodaš neko sodobno filmsko tehniko snemanja. Droni pa so zanimivi tudi z vidika varnosti (uporabljajo jih gasilci za nadzor požara); in tudi z vidika prevoza in nadzora (nadzor elektrovodov, vetrnih elektrarn in komunikacijskih povezav).